Notă De Informare si declarație de consimțământ/acord referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor Mirror Events SRL. cu sediul in Brasov, str. Egretei nr. 4, bl. B5, et.2, ap.27, CUI 36997683, J8/166/2017

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și. pentru noi, având în vedere relația cu dvs., este important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Ce Date Prelucrăm?

În vederea, oferirii de răspunsuri la solicitările plasate, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a serviciilor, activități administrative și de media, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa IP, data evenimentului, numărul de telefon.

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Cine are acces la datele dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a site-ului utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice adecvate, astfel încât prelucrarea să asigure protecţia drepturilor dvs. Serviciile pentru care colaborăm cu furnizorii și respectiv datele cu caracter personal sunt:

  • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
  • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Mirror Events SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
  • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Mirror Events SRL acces la datele dvs. cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării;
  • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Mirror Events SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când: (i) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (ii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Mirror Events SRL restricționarea prelucrării în cazul în care Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Mirror Events SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dvs.?
Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Brasov, str. Egretei nr. 4, bl. B5, et.2, ap.27, sau prin e-mail la adresa office@mirror-events.ro
Mirror Events S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor sunt voluntare.

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale.